Voltaj, Potansiyel Farkı, Elektromotor Kuvvet

Voltaj iki nokta arasındaki elektriksel gerilim ya da elektriksel potansiyel farkıdır. Elektromotor kuvvet yada elektrik hareket gücü, pil gibi elektriği üreten bir kaynağın uçları arasındaki, voltaj ise devrenin içinde herhangi iki nokta arasindaki potansiyel farkıdır. Bir başka deyişle birimleri aynı olsada EMK sebep, Voltaj ise sonuçtur. Yani devredeki voltajı oluşturan EMK tir.  Bir yükü iki […]

Ohm Kanunu

Ohm Kanunu

Ohm kanunu elektrikte en temel ilişkilerden biridir. Bununla elektrik akımını, elektriğin aktığı ortamın direncini ve bu akışı saglayan voltajı ilişkilendirebiliriz.  V: Voltaj (Potansiyel farklı da denir, birimi Volt’dur. Bazen “E” ile de gösterilir, bunun nedenini voltaj hakkındaki paylaşımımızda okuyabilirsiniz). I: Elektrik akımı (birimi Amper’dir) R: direnç (İngilizce “Resistance” dan gelir, birimi “Ohm” dur.) olarak,  I […]

Elektrik akımı nedir?

Elektrik akımı nedir?

Elektrik akımı nedir? Elektrik akımı, elektron yada iyon gibi yüklü parçacıkların elektriği iletebilecek bir ortamda hareket etmeleriyle oluşur. Yani başka bir deyişle elektrik yükünün akmasıdır. Bu ortam aklımıza ilk gelen metal iletkenler olabileceği gibi, sıvı ve hatta gazlar yada vakum bile olabilir.  Akımın ölçüsü olarak da, ne kadar zamanda ne kadar elektrik yükünün aktığına bakarız. […]

Yarı iletkenler nedir, nasıl çalışır, neye yarar?

Yarı iletkenler nedir, nasıl çalışır, neye yarar?

Yarı iletkenler, isimlerinden de tam olarak anlaşılabileceği gibi, iletken maddelere göre daha az, ama yalıtkan malzemelere göre daha kolay elektrik akımı ileten maddelerdir. Bunlara örnek olarak Germanyum, Boron, Arsenik ve Silikon gibi saf elementler yada Galyum Arsenit gibi birden fazla elementten oluşan bileşen malzemeler sayılabilir. İlk aşamalarda (mesela 1960 lardan önce) kullanılan Germanyumun yerini, günümüzde […]

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler

İletken: Bir voltaj uygulandığında elektrik akımının geçmesine kolayca izin veren malzemelerdir. Örnek: Bakır. İletkenlik yada öz iletkenlik, o malzemeden akımın ne derece kolay geçebileceğinin bir göstergesidir ve yaygın olarak σ (sigma) sembolü ile gösterilir. Birimi ise Siemens / metre (S/m)dir. Malzemenin kendine has bir özelliğidir. Yani başka deyişle, o malzemenin geometrik yapısından yada büyüklüğünden bağımsızdır, […]