Sıfır Moment Prensibi

Paylaşım Tarihi: 4 Aralık, 2022 Newton kanunlarından da hatırlayabileceğimiz gibi bir nesnenin hareketsiz kalması yada sabit hızla hareket etmesi için, diğer bir deyişle ivmelenmemesi için, o nesneye etki eden kuvvetlerin net vektörel toplamı sıfır olmalıdır. Bunu x ve y eksenli 2 boyutlu ekran düzleminde düşünürsek bu iki düzlemdeki kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Aynı zamanda ekran […]